Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Regulamin

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

im. JANA BRZECHWY W OLZIE

 • Praca w przedszkolu odbywa się od godz. 7.00 do 15.00 przez 3 dni w tygodniu oraz od godz.7.00 do 15.30 przez 2 dni w tygodniu.

           - Oddział grupy średniaków od 7.00 do 15.00 w poniedziałek, czwartek

             i piątek oraz od 7.00 do 15.30 we wtorek i środę.

         - Oddział starszaków od 8.00 do 14.00 w poniedziałek, czwartek

           i piątek oraz od 8.00 do 14.30 we wtorek i środę.

 • Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i z powrotem odpowiadają wyłącznie ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 • Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub upoważnioną na piśmie przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą odbieranemu dziecku pełne bezpieczeństwo, a więc osoba, która może przejąć odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka w uzgodnieniu z nauczycielką. Nauczyciel może odmówić oddania dziecka pod opiekę osobie odbierającej, której stan budzi uzasadnione wątpliwości co do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.
 • Popołudniowe korzystanie z placu zabaw przedszkola jest zabronione ( po godz. 15.00)
 • Odbierający dziecko wywołuje go przez domofon i oczekuje na nie w szatni lub w kąciku dla rodziców na korytarzu. Ze względu na przestrzeganie zasad higieny prosimy, aby rodzice nie wchodzili do sali, tylko wywoływali dziecko przez domofon.
 • Za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest odpłatność w terminie od 1 do 14 dnia miesiąca .
 • Odpłatność przyjmuje intendent przedszkola za pokwitowaniem wpłaty.

Odpłatność przyjmowana jest w godz. od 7.00 do 13.00.

 • Opłata składa się z dwóch części:

         - za świadczenia dodatkowe udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych

           przez Gminę Gorzyce ( w 5 godz. pobycie dziecka w przedszkolu realizowana jest

           podstawa programowa i wtedy pobyt dziecka jest nieodpłatny, natomiast każda

           następna godz. pobytu poza podstawą programową wynosi 1,00zł ) za zgłoszony okres

          nieobecności dziecka w przedszkolu zwracana jest wypłata w formie odpisu w następnym

           miesiącu.

         - za wyżywienie: opłata zmienna, od której wyłącznie za zgłoszony okres nieobecności

           dziecka zwracana jest wypłata w formie odpisu w następnym miesiącu. Opłata za posiłek dla

           dzieci wynosi: 6,00zł za trzy posiłki dziennie, 5,50zł za dwa posiłki dziennie, 5,00zł za jeden

           posiłek dziennie ( Powyższe opłaty reguluje zarządzenie nr 29/2017r. Dyrektora P.P.

           im. Jana Brzechwy w Olzie z dnia 28.08.2017r.

 • W godz. poza podstawą programową realizowane są zajęcia logopedyczne dla dzieci z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
  Język angielski w grupie dzieci 3,4,5,6 –letnich realizowany jest w podstawie programowej.
 • Ramowy rozkład dnia w przedszkolu zatwierdzany jest po pozytywnym zaopiniowaniu przez rodziców.
 • Szczegółowe przepisy dotyczące pracy przedszkola zapisane są w Statucie Przedszkola, z którym wszyscy rodzice mają obowiązek się zapoznać.
 • Skargi i wnioski oraz propozycje dotyczące pracy przedszkola należy zgłaszać u dyrektora przedszkola.
Copyright © 2013. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS Rights Reserved.